Historie

Vložil/a brechacik, 22.10.2010 - 12:44

ZČ HB Modrý kámen je od září 2000 jediný oficiální nástupce ZČ HB SP-Hukvald, který vznikl v roce 1994. ZČ HB Modrý kámen je jeden z nejaktivnějších základních článků v Hnutí Brontosaurus. Celkem má 66 členů a přes 300 aktivních příznivců převážně ve věku 15 až 26 let. V letech 1995-2002 jeho organizátoři zorganizovali 38 táborů, 276 víkendových akcí (z toho 109 motivačních akcí a 39 akcí v rámci organizátorských kurzů), na kterých se zúčastnilo celkem přes 7 800 účastníků. Dále mnoho dalších jednodenních sportovních, kulturních a klubových akcí, na kterých se vystřídalo mnoho dalších dětí a mladých lidí z celé České republiky a také ze zahraničí. Tyto akce a programy jsou pořádané tak, aby se jich mohli zúčastnit i děti a mladí lidé z rizikových skupin, sociálně slabších vrstev obyvatelstva a dysfunkčních rodin. Programově jsou mezi sebou provázané tak, aby tvořily celistvý dramaturgický blok, kterým se snažíme vyplnit volný čas těchto mladých lidí po celý kalendářní rok. Cílem těchto akcí je vybudovat u dětí a mládeže kladný vztah k životnímu prostředí, pomoci k všeobecnému rozvoji jejich osobnosti a napomoci utváření kladných mezilidských vztahů. 


ZČ HB Modrý kámen (původně SP-Hukvald) má již od svého vzniku zkušenosti s opravami, údržbou a rekonstrukcí větších objektů a historických památek. Jednou z častých forem jedno a vícedenních akcí a táborů Hnutí Brontosaurus jsou pracovně-programové akce, jejíchž nedílnou součástí je brigáda. Podílel se několik let na rekonstrukci hradu Hukvaldy, Helfštýn, zříceniny hradu Starý Jičín a v posledních letech zámku Plumlov. Jeho členové se aktivně podíleli na opravách objektů zničených povodní v roce 1997 v obci Stará Ves (okr.Jeseník), Bochoř, Citov (okr.Přerov) a ve městě Přerov a Lipník nad Bečvou a v roce 2002 ve městě Písek a v obci Putim (okr.Písek). A dále se účastnili první fáze realizace projektu vybudování bytů pro postižené povodní v prostorech bývalého objektu vojenských kasáren Záříčí (okres Kroměříž).