Ekologické volnočasové centrum Švýcárna

Ekologické volnočasové centrum Švýcárna (EVC Švýcárna) vlastní a provozuje od roku 2008 Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen (ZČ HB Modrý kámen), který je již několik let jeden z nejaktivnějších článků celorepublikového Hnutí Brontosaurus. Je organizací, jejíž dobrovolnickou činnost v Indii v červenci roku 2012 oficiálně podpořil jeho svátost 14. Dalajláma.

Areál EVC Švýcárna se nachází v hlubokém mystickém josefovském údolí uprostřed CHKO Moravský kras. Tedy poblíž pověstmi opředené jeskyní svatyně "Býčí skála" s rozlohou více jak 12 km, jeskyně se silnou ženskou energií Jáchymka, jeskyní setkání Kostelík a dalšími cca 177 menšími jeskyněmi v blízkém okolí. Tato oblast patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. V okolí se nachází spousta přírodních, architektonických, kulturních i mystických zajímavostí.

Areál obsahuje celkem 4 větší budovy + 2 menší budovy, ze kterých dvě (objekt Švýcárna a Seník) byly postaveny někdy mezi roky 1800 až 1848 šlechtickým rodem Lichtenštejnů jako železité lázně a následně jako vyhlášený hostinec s ubytováním. V tehdejších prostorách budovy Švýcárny nocovala například Marie Terezie. Dvě hlavní budovy byly vyhlášeny kulturní památkou a jsou součásti v ČR ojedinělé státní technické rezervace "Stará Huť".

V současnosti se v EVC Švýcárna pořádají akce zaměřené převážně na seberozvoj člověka, ekologii, tradiční řemesla a ochranu památek. U seberozvojových akcí jde například o kurzy REIKI, OSHO Meditací, Tantry, Jógy, Improvizačního divadla, AkroJógy, Přírodního stavitelství - Permakultury atd. Dále poskytuje zázemí i pro pořádání mezinárodních školení, nebo výměn mládeže z celého světa, přípravu dobrovolnických akcí v zahraničí (Slovensko, Ukrajina, Indie, Rumunsko atd.).

Je jedno z mála soukromých ekologických volnočasových center v ČR, které je budováno téměř od základů bez investičních dotací EU. V rámci centra probíhá postupně rekonstrukce čtyř budov. Budovy Švýcárna byly v roce 2010 a 2015 vyhlášené jako nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje za rok 2009 a 2014 (1.místo, 3.místo a speciální ocenění). Nedáno v budově Seník vzniklo výukové centrum tradičních řemesel pro školní mládež s řemeslnou dílnou a velkou 70m2 místností pro pořádání seberozvojových akcí. Z cca 6% je areál pronajímán i komerčně pro pořádání svateb, škol v přírodě a školení. Výtěžek z těchto akcí jde na nákladnou rekonstrukci budov. 

Naše sídlo v Moravském krasu. Místo mnoha akcí. Švýcárna je dostupná také k pronájmu.

 

Výukové programy (nejen) pro školy, zaměřené na řemesla – práce s hlínou, dřevem, kovem, vlnou.
Jednodenní a pobytové výukové programy pro žáky I. a II. stupně.
Evropská dobrolnícka služba. Mládež v akci. Mezinárodní výmeny. Bridge in the Valley.