Naše činnost


Jsme neziskovou organizací, jedním ze základních článků Hnutí Brontosaurus. Zabýváme se dobrovolnictvím, mezinárodními výměnami, akce zaměřenými na seberozvoj, ekologickou osvětou. Naše činnost je široká – od malých víkendových akcí v Moravském krase – až po několikatýdenní tábory v Rumunsku nebo Indii. Nabízíme zastřešení i jiných akcí a pronájem budovy Švýcárna pro širokou veřejnost (svatby, oslavy, školení, školy v přírodě a jiné).
Prázdninové tábory v ČR a zahraničí. Prázdniny s Brontosaurem.
Pořádáme seberozvojové akce se zaměřením na reiki, meditace, improvizační divadlo a jiné.
Škola Reiki, meditace...
Evropská dobrolnícka služba. Mládež v akci. Mezinárodní výmeny. Bridge in the Valley.
Tábor s prvky dobrovolnictví zaměřený na sebepoznání a osobní rozvoj v oblasti provoněné buddhismem.
Zážitkově pracovní tábory na venkově v rumunském Českém Banátě
Naše sídlo v Moravském krasu. Místo mnoha akcí. Švýcárna je dostupná také k pronájmu.

Výukové programy (nejen) pro školy, zaměřené na řemesla – práce s hlínou, dřevem, kovem, vlnou.
Jednodenní a pobytové (3 a 5-ti denní) výukové programy pro žáky I. a II. stupně. Programy probíhají v unikátním prostředí Josefovského údolí v Moravském krasu.

 

Projekty ZČ HB Modrý kámen byly podpořeny: