POZVÁNÍ ke spolutvorbě Společenství

Prožitkový workshop tvoření pravdivého společenství (True Community Buiding Workshop podle S. Pecka).
4.11.2022 16:00 - 6.11.2022 17:00

EVC Švýcárna, Josefovské údolí u Adamova, Moravský kras

Oáza Země: True Community Buiding (prožitkový workshop)
 
Společné setkání a představení pravidel podnikneme v pátek 4.11. v 16:00 odpoledne.
 
Odkaz na FB událost: https://www.facebook.com/events/816194586072365
 
Přijeďte prosím včas, po začátku procesu se nebude možné přidat.
 
V pátek večer, v sobotu celý den a v neděli dopoledne se společně ponoříme do nestrukturovaného procesu, na kterém je seminář založen. V běžném světě se s nestrukturovaným procesem setkáváme jen velmi zřídka. Z důvodu toho, že s ním nemáme zkušenost, je pro mnohé z nás zpočátku velmi náročný. Často je velmi intenzivní, jelikož pracuje i s našimi podvědomými procesy. Proto je nezbytné informovat organizátory o všech překážkách, které mohou ovlivnit vaše vnímání a pozornost, zejména o zdravotních problémech s psychikou či užívání psychoaktivních látek.
 
PRAVIDLA
Pro ty, kteří se s procesem tohoto typu ještě nesetkali je důležité vědět, že se jedná o ucelený proces a není možné se účastnit jen jeho části. Proces, kterým na workshopu procházíme, za běžných okolností trvá celé týdny nebo měsíce, a proto je nutná vysoká koncentrace, nasazení a otevření se novým výzvám, které na osobní i skupinové úrovni přicházejí.
 
Výsledek procesu a míra hloubky dosaženého psychologického prožitku komunity (Psychological Sence of Community) je výslednicí odhodlání a zapojení se všech účastníků. Podobně jsme všichni spoluodpovědní za výsledek a hloubku stavu, kterého společně dosáhneme.
 
V zájmu co největšího ponoření do „nevšednosti“ zveme, aby i „čas mimo jednotlivá sezení“ probíhal v „jiném rytmu*. Znamená to, že jak přes krátké "pauzy", které jsou během tříhodinových bloků, tak i přes přestávky, během vaření a večerní pauzy bychom měli udržovat kontemplativní stav bdělosti.
Věřím, že z těchto informací je vám již zřejmé, že se nejedná o víkendovou kratochvíli, ale o náročnou práci. Práci na sobě a na svých kulturně-společensky často destruktivních stereotypech.
 
O procesu
Proces probíhá nejsnáze ve skupině 25-30 lidí, kteří se mezi sebou neznají a mají zájem o porozumění tomu, co se ve skupině nezatížené společnými traumaty a pocity neférovosti, při procesu budování autentické komunity děje.
 
Nejlepší je, když se účastníci zajímají o to, jak proces probíhá a co se v něm mohou naučit a přinést si toto poznání do svého prostředí, blízkých vztahů, rodin a komunit, ve kterých žijí.
 
Náročnost procesu zvyšují
předchozí vztahy mezi účastníky a jakékoli formy odvádění pozornosti mimo aktuální dění ve skupině, dále uzavřenost, velká a zejména nepřiznaná „komunitní“ očekávání atp.
 
Podle autora metodiky, Scotta Pecka, je nejtěžší dosáhnout autentičnosti pro skupiny psychiatrů a diplomatů.
 
Seminář bude facilitovat:
Robo Jankovich a cofacilitátor
 
Cena semináře je  ... 2240,-Kč (platba nutná předem jako potvrzení přihlášení)
(pro studenty do 26 let a maminky na mateřské je zvýhodněná cena: 1865,-Kč)
 
V ceně je ubytování ve vlastních spacácích, stravování a program/lektorné.
 
CÍLE WORKSHOPU NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL JE VYTVOŘIT V NÁS SAMÝCH I V RÁMCI SKUPINY PROSTOR (tzv. PRÁZDNO), SKRZE NĚHOŽ JE MOŽNÉ PŘIVÍTAT NOVOU, SPOLEČNOU KVALITU, Scottem Peckem zvanou také duchem komunity.
...
* V jiném rytmu : vytváření komunit
kniha od psychoterapeuta Scotta M. Pecka (V originálu:The Different Drum: Community Making and Peace, 1987)
Prebúdzanie DRAKA, Robo Jankovich
https://planeta.earth/prebudzanie-draka/
Prihlaš se na POZVÁNÍ ke spolutvorbě Společenství