Ceník EVC Švýcárna platný od 25.6. 2020

Vložil/a brechacik, 10.08.2010 - 13:24

Ceny pronájmu v EVC Švýcárna 

      Neziskové organizace (ceny bez povlečení):

 • 260,-/osoba/noc (neziskové organizace dětí a mládeže (min. 70% členů je do 26 let a zároveň je i organizace registrovaná a uznaná MŠMT ČR jako organizace dětí a mládeže, odkaz na seznam těchto organizací do roku 2015 je na stránce http://www.msmt.cz/mladez/organizace-uznana-msmt-pro-oblast-prace-s-detm...), minimálně 20 plně platících ubytovaných a minimálně 2 noci se spaním ve vlastním spacáku a mimo topné období. Ostatní neziskové organizace 280,-Kč/osoba/noc.

  Pobyty pro školy (Upozorňujeme, že uvedené ceny jsou při platbě za min. 20 žáků)
 • 260,- s povlečením na 1-2 noci, 220,- bez povlečení
 • 240,- s povlečením, 210,- bez povlečení, 3 a více nocí
  (nad 20 žáků 1x pedagogic.dozor, nad 26 žáků 2x pedag.dozor zdarma program, ubytování, strava)

  Program:
 • Půldenní výuka... 100,-/žák (cca 4 hodiny = 5 vyučovacích hodin)
 • Celodenní výuka ... 140,-/žák (cca 7 hodin = 8 až 9 vyučovacích hodin)
 • Minímální počet je 20 platících žáků na program

  Soukromé akce a ostatní neziskové organizace
 • 380,-/osoba/noc - soukromé ubytování, oslavy, firemní akce atd. (v ceně je povlečení, pronájem společenské místnosti);
 • 280,-/osoba/noc - ostatní neziskové organizace, dlouhodobě spolupracující organizace, školení, kurzy, atd., spaní ve vlastních spacacích, podmínka je minimálně dohodnutý počet plně platících ubytovaných (převážně od 26 osob) a minimálně 2 noci. (v ceně je pronájem společenské místnosti), platí také pro soukromé ubytování (ve vlastním spacáku) při obsazení všech lůžek na pokoji (netýká se přistýlek).  
 • Pronájem např. pro svatby - Pronájem min. hlavní budovy Švýcárna (prostory hospůdky, kuchyně, baru, společ.místnost, všechny pokoje v hlavní budobě včetně apartmánu s hydromasážní vanou - celkem 32 míst (25 lůžek + 7 přistýlek)  a svatebního sálu (180m2, cca 120 míst) Kuželkárna s dalším vybavením a službami Cena pronájmu celé hlavní budovy Švýcárna + objektu pro hositny (kuželkárna) s uzavřením celého areálu (kromě provozních budov a budovy Seník s přístupem do areálu ze zadu) pro veřejnost je 58 900,-Kč/víkend (s platností podepsaných smluv od 25.6. 2020). V ceně na celý víkend pronájem budov Švýcárna a Kuželkárna, ubytování pro min 25 osob (možné zvýšit na předem domluvený počet osob), venkovní prostory, příprava travnatého pozemku, vybavení kuchyně, baru a restaurace, vybavení svatebního sálu Kuželkárna, technický dozor v průběhu celé akce, šuntovné, případný ušlý zisk atd.). Další prostory objektů Seník, Zadní trakt - pokoj a Kuželkárna (místnost 200m2) je možné si pronajmout za ceny viz. Ceník pro soukromé akce.
 • pronájem celé ubytovací kapacity - cena dohodou
 • Podrobnosti najdete v Ceníku pro soukromé akce
 • Obvyklé ceny pronájmu jsou: Pronájem hlavní budovy pro skupiny do 25 osob ... 9 500,-Kč, Pronájem objektu Seník pro skupiny do 15 osob ... 4 200,-Kč, Pronájem objektu DobroDomek pro skupiny do 8 osob ... 2 500,-Kč

příplatek za povlečení 140,- osoba/akce, poplatek za psa 180,-/noc.

Ceny jsou smluvní!

Poskytujeme slevy při ubytování na přistýlkách, v sále apod.

Stravování

Zajišťujeme také stravování:

 • snížená plná penze pro školy pro děti do 10 let (Varianta S1) - 280,-Kč/den, zahrnuje oběd, snídani, večeři, 2x svačinu (dopolední a odpolední), základní pitný režim

 • plná penze pro školy (Varianta S2) - 340,-Kč/den, zahrnuje oběd, snídani, večeři, 2x svačinu (dopolední a odpolední), základní pitný režim

  • základní plná penze (Varianta C) - 340,-Kč/den, zahrnuje plnou penzi (oběd, snídaně, večeře, snídaně není formou švédských stolů a přes den je zajištěna jen voda s citronem).
  • vyšší standard (Varianta B) -  380,-Kč/den, zahrnuje plnou penzi + 1x odpolední svačinu a základní pitný režim (čaj a káva v termoskách, voda s citronem a mátou po celý den). Snídaně je formou švédského stolu.
  • nadstandardní (Varianta A) - 420,-Kč/den a více (dle předběžné domluvy), zahrnuje plnou penzi + 2x svačinu (dopolední a odpolední) a základní pitný režim (čaj a káva v termoskách, voda s citronem a mátou po celý den). Snídaně je formou švédského stolu.
  • nadstandardní BIO (Varianta BIO) - od 500,-Kč/den. Jedná se o rozšířenou variantu A v BIO kvalitě, nebo se speciálními nároky na stravování.

  Ceny jsou platné při minimálním počtu 18 osob a je nutné vybrat jednu verzi pro všechny účastníky akce.

  U speciálních diet apod. se připočítává příplatek 25% k ceně stravování.

  Výběr penze je nutné oznámit minimálně 3 dny předem ( forma penze /počet osob /zahájení   a konec stravování /speciální požadavky ( viz.níže))

  (Příklad: vyšší standard /23 osob /3.5. oběd – 8.5.dopolední svačina / z toho 3 porce bez masa)

  Měnit počty objednaných porcí jídel je možné pouze 24 hodin před vydáváním stravy, jinak jsou počty objednaných porcí závazné.

  Vaříme vegetariánskou, vegánskou i tradiční českou domácí kuchyni, pouze z čerstvých surovin, ne z polotovarů. Na vyžádání připravíme jídla i pro speciální diety (cukrovka,bezlepková dieta…), samozřejmostí jsou i jídla bezmasá. Speciální stravu je nutné písemně domluvit 3 pracovní dny předem.

Ostatní služby

 • Cena za parkování v areálu EVC Švýcárna a na přilehlém parkovišti je 50,-Kč/den. Platí se min. za jeden den. Jedno vozidlo organizátorů je zdarma.
 • Cena zapůjčení dataprojektoru + pevného promítacího plátna je 200,-Kč/den + 30,-Kč za každou započatou hodinu promítání.
 • Cena zapůjčení přenosného promítacího plátna je 200,-Kč/den.

 

Storno poplatky:

V případě zrušení rezervace pobytu na EVC Švýcárna se strhávají při vrácení zálohy storno poplatky. Informace o zrušení rezervace pobytu musí být podána písemně (i když je předem podána telefonicky či E-mailem). Pro určení doby zrušení rezervace pobytu je rozhodující datum poštovního razítka, nebo datum odeslání Emailu. Storno poplatky se účtují z celkové složené zálohy, a jejich výše je následující:

- do 6 měsíců před nástupem pobytu … 30% ze složené zálohy

- do 4 měsíců před nástupem pobytu … 40% ze složené zálohy

- do 3 měsíců před nástupem pobytu … 50% ze složené zálohy

- do 2 měsíců před nástupem pobytu … 75% ze složené zálohy

- méně než 2 měsíců před nástupem pobytu … 100% ze složené zálohy

            V případě, že by bylo uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem nepředvídatelných  okolností, které nebylo možno předem předvídat, je ZČ HB Modrý kámen oprávněn pobyt zrušit. V tomto případě nájemce obdrží zaplacenou zálohu zpět v plné výši bez zbytečného odkladu. Zároveň však nájemce EVC Švýcárna nemá nárok na žádné další náhrady. 

            V případě uhrazení zálohy před podpisem smlouvy o pronájmu EVC Švýcárna, bere se záloha již jako potvrzení ze strany nájemce a již se na ní stahují uvedené storno poplatky. Proto doporučujeme podepsat smlouvu a zaslat nám ji ve stejný den, kdy je provedeno složení zálohy.

            V případě zrušení pronájmu a možnosti zajištění ze strany pronajímatele jiného volného termínu ve stejném kalendářním roce, ve kterém byl sjednán původní pronájem je možné, po odečtení 50% z aktuálního storno poplatku, zbývající část složené zálohy na tento termín použít.