Odkazy na kamarády a spřátelené organizace 

Vložil/a brechacik, 11.08.2010 - 10:57

Hlavní stránka Hnutí Brontosaurus
 
Jedná se o skupinu mladých lidí, kteří se snaží o všestranný rozvoj osobnosti prostřednictvím kurzů, které pořádají, prostřednictvím her a silných zážitků
 
Akce Nadace Partnerství, podpora výsadby stromů neziskovými organizacemi a obcemi. Vysazování nových stromů, následná péče, zapojení širokého spektra lidí do přípravy projektů, vlastní výsadby. Vztah lidí k prostředí, ve kterém žijí. 
V anketě Strom roku 2003 máme pod číslem 7 i my svoje "želízko v ohni" - Domamyslickou lípu - od naší základny na Plumlově je to kousek.
 
občanské sdružení pro rozvoj osobnosti
Víkendy, prázdniny, volný čas. Hry a hříčky, zážitky, zábava, sebepoznání a poznání druhých, psychologie, divadlo, artefiletika, landart, bodyart a jiné arty, pohyb, lana, rafty, turistika a tak dál. Nabídka akcí pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o sobě i o světě a rádi se přitom smějí.
 
občanské sdružení mladých lidí, zejména středoškolského věku 
Zaměření na účelné využívání volného času, zejména atraktivní letní středoškolské tábory "Prázdniny se šlehačkou", ale i víkendové akce, jednodenní akce klubového charakteru a podobně. Když chceš - pomůžeme Ti. Když nevíš, naučíme Tě. Když nechceš, nepotřebujeme Tě.
 
Posláním Dětí Země je chránit přírodu a životní prostředí člověka a posilovat pouto mezi lidmi a krajinou. Soustředíme se na práci v regionech a podporujeme ty, kteří chtějí hájit své životní prostředí. Klademe důraz na řešení příčin, nejen následků, na svoji nezávislost a názorovou pestrost. Nepodléháme iluzím, ale uchováváme si sve ideály.
 
Strom života je mimovládna, dobrovoľná, záujmová a nezisková organizácia pre prácu s deťmi a mládežou, nezávislá na politických subjektoch. Poslaním Stromu života je združovať deti a mládež s cieľom pôsobiť v oblastiach výchovy a vzdelávania, ochrany kultúrnych, technických a prírodných pamiatok, životného prostredia a rozvoja osobnosti, demokracie a historického vedomia. Činnosť Stromu života je celoročná, geograficky neohraničená a projektovo orientovaná. Používajú sa pri nej netradičné, interaktívne formy a to najmä v teréne.
 
Mladí pro mladé. Vrstevnický program pro mladé lidi (15 - ?), zaměřený na hezké a kvalitní vztahy jako prevenci závislostí. Besedy, workshopy, tvorba komunity, hry, silné pozitivní zážitky z bezpodmínečného přijetí ve skupině. Letní tábory, víkendové akce pro školy, výcviky lektorů...
 
K-klub je nezisková organizace, která svou činnost zaměřuje do oblastí aktivní rekreace.
K-klub pořádá víkendové akce programového i volného charakteru (sportovní víkendy, countrybály, vandry, výpravy do jeskyní se zkušenými jeskyňáři, výlety na kolech, víkendovky na vodě, pobyty na horách), akce většího časového rozsahu (zimní nebo letní prázdninovky, týdenní "vody") a zprostředkovává delší cesty tuzemskem i do zahraničí, nejčastěji u cestovních kanceláří CK Honza nebo CK Kudrna.
 
Užitečný život je občanské sdružení podporující osobní rozvoj mladých lidí bez ohledu na zdravotní postižení. 
Užitečný život pořádá zážitkové kurzy otevřené lidem s postižením, víkendové až týdenní výlety za kulturou, přírodou a pohodou v integrované skupině, integrované sportovně-turistické akce, nezávislé cestování a kurzy na objednávku neziskových organizací.
 
Občanské sdružení zaměřené na rozvoj osobnosti, pedagogiku zážitku a pobyt v přírodě.
Posláním PŠL je prostřednictvím výchovy zážitkem pomáhat lidem v hledání hlubšího vztahu k sobě, druhým lidem i okolnímu světu. Každoročně nabízí 8 až 15 kurzů pro lidi ve věku 6-60 let. Většinou to je 12 intenzivně prožitých dní, od fyzicky náročných akcí, psychoher, přes strategické simulace až po tvořivostní programy a happeningy. Pořádáme také kurzy zimní a víkendové. Je vydavatelem Gymnasionu: časopisu pro zážitkovou pedagogiku.
 
22/07 základní organizace Českého svazu ochránců přírody vznikla v roce 1984. Zabývala se především prací s mládeží a pořádáním dětských táborů. Od konce osmdesátých do konce devadesátých let přibyla ještě péče o poraněné volně žijící živočichy, zejména dravce a sovy. 
Od roku 1998 se věnujeme především údržbě maloplošných chráněných území i ekologicky významných nechráněných území, ochraně obojživelníků, dravců a sov, problematice zemědělství, pořádání přednášek a besed pro školy, zájmové oddíly i veřejnost.
 
Biokontakt je občanské sdružení zabývající se rozvojem osobnosti, volnočasovými, zážitkovými, cestovatelskými, outdoorovými aktivitami, vzděláváním a výchovou, ekologií a "příbuznými směry". Naše www stránky jsou propagačním a informačním kanálem - zejména KALENDÁŘ AKCÍ a ROZCESTNÍK.
 
Kalendář zajimavých akcí pro volný čas (16 let a výše) - Prázdninová škola Lipnice, o.s. DoNitra Země, Hnuti Brontosaurus, o.s. Velký vůz, Instruktoři Brno, a mnoho dalších...
 
Codyho Stránky - magie, Necromonicon, hrad Houska, recenze, články, úvahy
 
 
Orientální koření, potraviny a další zboží