Lidé

Vložil/a brechacik, 11.08.2010 - 11:20

Předseda Ing. Robert Kubáň (svobodný, VŠ)

Od založení ZČ HB SP-Hukvald (dnes ZČ HB Modrý kámen) je jeho předsedou. Je hlavním koordinátorem a realizátorem předkládaného projektu. Úspěšně absolvoval instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, instruktorský kurz Instruktorů Brno, kurzy sociologie, pedagogiky, filozofie dějin a lidské společnosti, psychologie a výchovy v přírodě pořádané Hnutím Brontosaurus, Lipkou Brno, ČSOP, časopisem Ty a Já, Novou Akropolis atd. Dále soukromě studuje alternativní přírodní léčbu a školu meditačních technik. Připravuje se na dálkové studium psychoterapie. Již přes 13 let působí v prostředí organizací zabývajících se výchovou a prací s dětmi a mládeží. Je členem Rady Hnutí Brontosaurus ČR a jedním z šesti konzultantů HB. Při této své činnosti spolupracuje s několika dalšími nevládními organizacemi a zúčastnil se jako lektor mnoha seminářů a akcí, pořádaných těmito organizacemi (MOS, ČSOP, Děti Země, Skaut, Pionýr, o.s. Pre prírodu, o.s.Koza atd.). Od roku 1993 je autorem (či spoluautorem) a realizátorem pěti desítek úspěšných projektů účelného využívání volného času mládeže, na ochranu přírody, historických památek (např. hrad Hukvaldy, Helfštýn, Lukov, Starý Jičín, zámek Plumlov) a na výchovu k ekologicky udržitelnému způsobu života. V rámci výchovy problémové mládeže spolupracuje s několika dětskými domovy na Moravě (Přerov, Brno, Olomouc, Valašské Klobouky, Nový Jičín, Jeseník atd.). Je také spoluorganizátorem větších akcí jako je Den Země, akce dětí a mládeže pod názvem Akce příroda, Ekologický den na Helfštýně, projektů a akcí na odstranění následků povodně a aktivní obnovy lokalit postižených povodní (v okrese Přerov, Kroměříž, Jeseník, Písek). V posledních dvou letech byl hlavním hlavním organizátorem a následně vnitřním koordinátorem charitativně ekologického festivalu Plumlovský dýchánek na zámku Plumlov, kterého za dva ročníky zúčastnilo 1751 účastníků.

Členská základna

  • Počet členů: 66
  • Z toho do 26-ti let: 49
  • Počet členů s kvalifikací OHB (organizátor Hnutí Brontosaurus): 7
  • Přibližný počet aktivních příznivců: 300