AkroJóga - Do I.stupeň

V neděli od 18.00 do 20.30 hod. v Expediční klubovně v Brně můžeš s námi vykročit na cestu AkroJógy - Do. Volně navazující 2,5 hodinové setkání.
12.6.2016 18:00 - 20:30

Expediční klubovná, Jezuitská 1, Brno 

1.patro (dole zvonek Expedition club)

FB: Expediční klubovna Brno

https://www.facebook.com/expeditionclubbrno/?fref=ts   

Lektoři: Robby Sunanda, Lucka a spol.

Můžeš s námi vykročit na cestu AkroJógy - Do. Na přirozenou cestu cvičení akrobatické Jógy. Kdy se kromě jednotlivých akrobatických ásan zaměříme na naladění se na sebe a druhé, vyzkoušíme si základní masážní, relaxační a kontaktní techniky, zacvičíme si klasickou Hatha jógu.  Půjde o propojení akrobatické párové jógy s technikami, které jsou již její součástí, nebo se s ní prolínají a propojují v jednu cestu, cestu pravé ženy a pravého muže. Cesty interakcí a harmonie mezi nimi. Pojďme vytvořit skupinu, která se bude občas scházet a AkroJógou - Do bude inspirovat druhé. 

Robby Sunanda - AkcoYogou a následně AkroJógou - jsem byl okouzlen v září 2014 a od té doby v ní objevuji další inspiraci pro svoji životní cestu. Baví mně si ji zacvičit na netradičních místech... na ulici, na lodi, v čajovně atd. Rád nacházím souvislosti a propojení s dalšími směry, jako jsou meditace, improvizační techniky, REIKI, Tantra atd. o které se zajímám od roku 1999.    

Příspěvek je 180,-Kč/v ceně 2,5 hodiny kurzu (někdy i déle) a hrneček čaje (z toho 50,-Kč je příspěvek pro Expediční klubovnu). Nedostatek financí není překážkou, vždy najdeme nějakou cestu. Je nutné je vyplnit přihlášku (jen povinné údaje). Po odeslání přihlášky Ti přijde informace o způsobu platby příspěvku. Po jeho uhrazení máš místo rezervované.

Počet účastníků je z prostorových a organizačních důvodů omezen na 16. 

Přihlašování již uzavřeno