Škola živého člověka - Úvodní seminář

Nový systém komplexní transformace člověka
1.5.2014 20:00 - 4.5.2014 14:00

EVC Švýcárna, Josefovské údolí u Adamova, Moravský kras

Komplexní systém vedoucí k dokonalé harmonii a celistvosti člověka skrze sjednocení tří hlavních aspektů: živého těla, živých vztahů a živé duše.
 
Díky harmonizaci těchto 3 aspektů dochází k systematickému a trvalému rozvoji celé bytosti...k trvalé transformaci a rozvinutí vašeho plného potenciálu.

Živá Živa (vnitřní energie člověka) - Robby Sunanda

Abychom mohli propojit a dát do harmonie tělo a naše vnější vztahy, musíme dát do harmonii naši vnitřní energii. Vše co děláme, konáme, co říkáme, nebo jak se vyjadřujeme pohyby našeho těla je odrazem harmonie, nebo disharmonie naší Živy, tedy vnitřní energie člověka. Existuje mnoho systému práce s Živou a v podstatě v nich nacházíme obdobné postupy a základy.

V živé Živě budeme využívat techniky z REIKI, OSHO meditací, Tantry apod.,které jsou vhodné i pro evropský styl člověka a dokážu jít přímo k naší podstatě. K energetickému základu lidské bytosti se zámyslem provést harmonizaci Živy tak, aby byla stabilním a zdravím základem pro naše Živé tělo a naše Živé vztahy.

V průběhu Živé Živy se naučíme OSHO meditace, využijeme techniky 1., 2. i vyššího stupně REIKI, poznáme kouzlo technik Tantry, a postupnými kroky se budeme přibližovat k centru naší Živy tak, abychom sebe stále více a více objevovali tajemství živy v nás.   

 

Živé tělo - Renata Škrabalová

Nejpřirozenější pohyb, pro který jsme byli stvořeni, je chůze a běh. To bychom měli mít na paměti při jakémkoliv cvičení. Ať už je to joga, tai cchi, cchi kung...
Necvičíme pro cvičení samotné, ale pro návrat k přirozenému pohybu, který pak probíhá v každém kroku.
 
Moderní způsob života nás od těchto přirozených vzorců vzdaluje (dlouhé sezení v kanceláři, v ruce myš a mnohahodinové sledování monitoru). K tomu naše tělo zamýšleno nebylo. Lidské tělo je vytvořeno k tomu, aby chodilo, běhalo nebo leželo a spalo. Dlouhé sezení v plánu nebylo.
 
Systém Živé tělo nás k této přirozenosti navrací. Využívá tisíce let starý systém jogy, ale i nejnovější poznatky medicíny (spirální dynamika, spirální mobilizace) a techniky různých masáží a mobilizací (dornova metoda, thaiské masáže).
 
Jeho cílem ovšem není cvičení čím dál složitějších a náročnějších ásan. Možná to některé překvapí, ale nebyli jsme stvořeni ani pro to, abychom si dávali nohu za hlavu.
Cílem je živé tělo s přirozeným pohybem, které čerpá energii v každém kroku.
Ve škole Živé tělo se naučíme jak rozumět svému tělu, a jak ho vracet k přirozené rovnováze a zdraví. Zároveň se postupně budeme učit, jak se stát terapeutem a léčit svoje okolí.

Živé vztahy - Martin Vasquez

Tento program vás povede k pravé přirozenosti vztahů, k jemným spojením mezi vámi a lidmi, kteří vytváří váš svět. V programu „Živé vztahy“ odložíme své předsudky a vstoupíme do hry s otevřenou zvědavostí. V průběhu hledání se přirozeně tvoří vhled a pochopení PROČ? A JAK JINAK?.

Na rozdíl od jiných technik, ve kterých pomocí meditací a introspekce obracíte pozornost dovnitř, v programu „Živé vztahy“ obracíme svou pozornost k lidem, kteří jsou pro nás důležití. K těm, se kterými tvoříme celek, i k těm, se kterými bychom raději nic netvořili. Budeme rozplétat jemné pojivo, které prostupuje naše postoje, emoce a vzorce chování. Přesně podle vaší aktuální potřeby (v tom se liší od rodinných konstelací, kde je vám nová identita před vstoupením do hry dána) a podle potřeby celku přesně v tom okamžiku.

Rozvolníme ohraničující a naučené vzorce vztahů, které ovlivňují ego, a člověk se stává živou částí celku. Reagující pokaždé nově, autenticky. Tím se ve svém prožívání dostává do TADY A TEĎ, do jednoduchosti přítomného okamžiku. Do prožívání, které nám bylo přirozené v dětství, ale postupem času bylo okolím označováno za něco nepatřičného.

Kromě vhledu a pochopení si vyzkoušíme změnové principy, které se stanou vaší možností jak začít v životě tvořit opravdu živé vztahy. Vztahy, které dávají, obohacují a stejně tak přirozeně berou. Bez zatěžujících plánů, nenaplnitelných očekávání a strachu z možné ztráty. Protože mohou být autentické a adekvátní vašemu prožívání světa. A kdo je určuje, jste vy.

Zaváděcí cena: Pro studenty a nezaměstnané do 26 let ... 2 140,-Kč, ostatní 2 740,-Kč (v ceně program, materiálně technické zabezpečení akce, ubytování a min.polopenze)

 

Organizátorský tým: Martin Vasquez, Renča z Centra Spiralyogy a Robby Sunanda

Kontakt: modry [dot] kamen [zavináč] centrum [dot] cz, 603 375 481 (Robby)

Přihlašování již uzavřeno