Ladacké děti to mají do školy daleko

Vložil/a brechacik, 13.06.2009 - 14:29

Datum vydání: 
10.6.2009

Škola v Ladakhu

Ladakh je snem pro cestovatele, kteří touží po toulání se vysokými horami za poznáním tibetské kultury. Cestou potkáváme rozesmáté děti, ale málokdy se jich ptáme, jak daleko a zda vůbec chodí do školy. Jednu jim však můžeme pomoci postavit.

Ladakh je oblast s dlouhodobou tradicí a specifickou kulturou, kde v původní společnosti nehrálo vzdělání velkou roli. Lidé se v drsných vysokohorských podmínkách živili převážně pastevectvím a drobným zemědělstvím. Po postavení první silnice do hlavního města oblasti a po otevření hranic pro turisty, se situace v posledních třiceti letech začala měnit. Přívaly turistů a vymožeností spotřebitelské kultury vedou k problémům například se získáváním energie, pitné i užitkové vody a zpracováním odpadu. Řešení nastalé situace vyžaduje citlivý a prozíravý přístup. Ten mohou nejlépe zajistit místí lidé s vhodným vzděláním, které jim umožní správně rozlišit pozitivní i negativní dopady moderního způsobu života a udělat si vlastní názor na další rozvoj své země.

 

Ladakh, Indie

Kvalitních škol je v Ladakhu málo a většina se nachází ve městě Leh. Pokud venkovská rodina má dostatek prostředků a chce zajistit svému dítěti dobré základní vzdělání, musí jej poslat do velmi vzdálených škol již v útlém věku. Děti následně ztrácí kontakt se svojí rodinou a blízkými a v nejdůležitějším období nemají potřebnou oporu. Na druhou stranu dosažené vzdělání poskytuje v dnešním Ladakhu větší šanci získat kvalitní zaměstnání a zajistit dobrou budoucnost pro svoji rodinu.

Projekt Krajní meze

Minulý rok jsem se zúčastnil dobrovolnického rozvojového projektu Krajní meze, který působí v severní Indii v himálajské oblasti Ladakh. Projekt se zde snaží zlepšovat kvalitu vzdělání a pomáhat při stavebních pracech v buddhistických klášterech. Během úvodních dní v hlavním městě Leh (3500 m n. m.) nás navštívil ředitel školy z vesnice Mulbekh, kde mají velký zájem o dobrovolníky i materiální pomoc. Ještě před začátkem domluveného pracovního programu jsme vyrazili do jeho rodné vesnice. Springs Dales Public school jsme našli po osmihodinové cestě z Lehu směrem do Kargilu.Místní škola je položena na okraji zeleného údolí tvořeného řekou, kolem které se rozkládá vesnice Mulbekh. Po uvítání a domluvě s ředitelem jsme zde začali vést kurzy hudební výchovy, ekologické výchovy a angličtiny. V první fázi bylo naším hlavním cílem překonat ostych žáků, rozvinout jejich schopnost komunikovat v angličtině a navrhnout vhodnou formu kurzů pro příští roky spolupráce. Při výuce byl patrný velmi špatný stav, ve kterém místní děti musejí studovat. Opravdu mě udivilo, že víc než v polovině tříd nejsou lavice a židle. Tabule připomíná pískovou omítku namalovanou na černo. Při psaní se křída rozptýlí po celé třídě během jedné věty. Děti nemají vhodné školní pomůcky a učebnice. Škola má nedostatek učebních prostor, část budov má problém s provozem a je nutná jejich rekonstrukce.

 

Na jaře roku 2008 se ujal vedení školy mladý a nadšený ředitel s odhodláním všechny tyto problémy postupně řešit. Tsewang Norboo se i po získání vysokoškolského vzdělání vzdal možnosti perspektivního zaměstnání ve městě, aby mohl vyplnit svůj dlouhodobý sen a to poskytnout kvalitní vzdělání ve své rodné vesnici.

Škola v Ladakhu, IndieZa dobu působení nového vedení školy se podařilo zajistit výuku základních předmětů, kterou zprostředkovávají učitelé s vhodnější způsobilostí, kteří přišli do školy na ředitelovu žádost. Také se podařilo realizovat projekt knihovny, pro kterou škola získala darem anglicky psanou beletrii. Místní vesničané ředitelovu snahu podporují a věří ve správnost jeho záměrů. Výsledkem je např. 25 nově přihlášených žáků do mateřské školy (v současné době navštěvuje školu 120 žáků). Ředitel Norboo se snaží výuku obohatit i o aktivity, které dětem pomohou seznámit se s minulostí a tradicemi vlastní země, s jejími aktuálními problémy (například ekologickými aspekty turistického ruchu) a pochopit svou vlastní roli v současných proměnách společnosti. Soukromá buddhistická škola tak může být alternativou ke státní škole, která sice ve vesnici funguje, ale nenabízí kvalitní vzdělání reflektující specifické ladacké poměry a buddhistickou kulturu.

 

Ladakh, Indie

Životní příběh ředitele a jeho působení v jeho rodné vesnici mě velmi dojalo. Jako koordinátor letošních dobrovolných prací v Ladakhu se pokouším vynaložit úsilí na podporu školy v Mulbekhu. V současné době, se pomocí veřejné sbírky snažíme sehnat finance pro zajištění základního vybavení školy, jako jsou lavice, židle, tabule a další vybavení, které jsou v našich podmínkách úplným standardem. Dále bychom z prostředků sbírky chtěli podpořit některý ze současných projektů školy jako je stavba internátu, počítačové učebny nebo školní laboratoře. Děti ze vzdálenějších částí vesnice nemají možnost navštěvovat školu. Vzdálenost i několika kilometrů by museli jít většinu dne. Projekt internátu poskytne možnost studia dětem z odlehlejších míst a umožní jim trávit víkendy ve svých rodinách a kulturně známém prostředí.

Škola v Ladakhu, Indie

Důležitým předpokladem účinné rozvojové pomoci je odhodlání a připravenost jejího příjemce. Podporujeme školu, založenou a spravovanou z vlastní iniciativy obyvatel ladacké vesnice, která se potýká s nedostatkem vybavení i kvalifikovaných učitelů.

Pokud vás oslovila podpora vzdělávání v rozvojové části Indie, máte možnost zapojit se do našeho společného úsilí příspěvkem na účet 229181890/0300. Budeme vám srdečně vděčni za jakoukoliv částku. Ceny školního vybavení se pohybují v jiných rozmezích než v našich podmínkách. Například jedna židle stojí 100Kč, lavice pro dva žáky 400Kč, kvalitní tabule 1000Kč. Jedním z našich velkých přání je částečné nebo celkové uhrazení vnitřního vybavení internátu, jehož cena se pohybuje okolo dvou set tisíc Kč.


Krajní meze jsou dobrovolnický rozvojový projekt působící v indické provincii Jammu a Kašmír v oblasti Ladakh. Každý rok v létě vyráží skupina dobrovolníků zkvalitnit školní výuku a pomoct při stavebních pracech v klášterech. Kromě dobrovolnické práce je pravidelně poskytována finanční pomoc, například ve formě výukových pomůcek pořízených dle stávající potřeby konkrétní školy. Projekt je organizován Základním článkem Hnutí Brontosaurus Modrý kámen.

 Odkazy:

stránka dobrovolnického rozvojového projektu Krajní meze

http://modrykamen.brontosaurus.cz/krajnimeze/stránka propagující podporu mulbecké školy

http://modrykamen.brontosaurus.cz/krajnimeze/sbirka.htmlpodrobnější informace týkající se veřejné sbírky:

http://modrykamen.brontosaurus.cz/krajnimeze/?q=cs/detail-sbirky


V následujícím videozáznamu můžete vidět jedenáctiminutový rozhovor mezi Honzou Zemenem a řiditelem školy Tsewangem Norboo. Je zde představena jeho cesta k vedení školy, současná problematika vzdělání v místní oblasti a vize budoucnosti školy.

 


HedvabnouStezku.cz založili a provozují cestovatelé pro cestovatele. Hedvábná stezka je pro nás symbolem. Lidé po ní putují už 2500 let, ale taková cesta stále vyžaduje odvahu a vytrvalost. Na Hedvábné stezce i dnes každý prožije „svá vlastní dobrodružství" a „objeví pro sebe" nová místa nebo třeba sám sebe. Doba objevů a dobrodružství zdaleka neskončila. Kdo chce, ten je i dnes najde na mnoha místech světa.