REIKI - DO Ia, Ib

První víkend REIKI Ia a druhý víkend REIKI Ib (v jeden termín na jednom místě dva kurzy - kurz Ia a kurz Ib).... dvouvíkendové akce REIKI s celkovou iniciací do I.stupně REIKI. Čtrnáctý a patnáctý běh úspěšného kurzu REIKI-DO I., komplexní výuky metody přírodního uzdravování. REIKI-DO I. (Termín druhého víkendu pro REIKI Ia se dohodne na akci)
13.1.2012 20:30 - 15.1.2012 13:00

EVC Švýcárna, Josefovské údolí u Adamova, Moravský kras

Kromě technik REIKI budeme využívat k naladění se na energii REIKI meditační, masážní a kontaktní techniky. Dále poodhalíme taje artefiletiky, muzikoterapie, ... Jedná se o víkend v rámci komplexní školy REIKI-DO pod názvem "Cesta Modrého kamene".

Cena pro studenty a nezaměstnané do 26 let 1180,-Kč/víkend, pro ostatní 1480,- Kč/víkend. V ceně je ubytování, strava - polopenze, materiálně - technické zajištění akce, lektorné. Platba se provádí předem za oba víkendy (pokud není domluveno jinak) a v případě neúčasti se strhává storno poplatek ve výši 30% až 100% dle termínu odhlášení.

Cena platí pro prvních 10 přihlášených! Ostatní platby + 300,-Kč/akce

Přihlášení: Počet účastníků je omezen na cca 16 (Dohromady účastníků REIKI Ia a Ib).Svoji účast potvrď pomocí přihlašovadla a zasláním účastnického poplatku (po výzvě k zaplacení). Místo je rezervované až po uhrazení částky na účet.

Přihlašování již uzavřeno