Výukový program: LESNÍ BYTOSTI A MY

Ekologie a funkce lesa

3 denní výukový program, pro žáky 3. až 5. tř.

V jakém prostředí žije pestrá mozaika „lesních bytostí“ (zvířata, rostliny, stromy…), jaká pravidla a vztahy mezi sebou musí dodržovat, aby zachovala přírodní rovnováhu, si představíme v krásném údolí Moravského Krasu.  Pravěké chýše, středověké vaření, výroba dřevěného uhlí, těžba rudy, období páry  - to vše nám dokáže, že se zde líbilo i dávným předkům lidského rodu.

Další informace naleznete v Nabídce vzdělávacích programů pro ZŠ.

DVEŘE DO TAJUPLNÉHO ÚDOLÍ

ZA SKŘÍTKY LESA

LESNÍ BYTOSTI A MY

KRAJINA NA OBZORU!

CESTA Z MĚSTA

Seznámení s historií a přírodou Josefovského údolí

5 hodinový výukový program pro žáky II. stupně ZŠ

více.

Člověk a strom – les a společnost

3 denní výukový program pro žáky 1. a 2. tř. ZŠ

více

Ekologie a funkce lesa

3 denní výukový program, pro žáky 3. až 5. tř.

více

Ekologie lesa a využívání krajiny

5denní výukový program pro žáky 3. -5. tř. ZŠ

více

Komplexní pohled na krajinu a společnost

5 denní výukový program pro II. st. ZŠ a pro 1. roč. SŠ

více