Přírodní prostředí Moravského krasu – otevřená učebnice přírodopisu

Odborný seminář pro pedagogické pracovníky i širokou veřejnost. Seminář nejen pro ty kteří chtějí získat potřebné znalosti o Moravském krasu.
11.1.2013 19:00 - 13.1.2013 14:00

EVC Švýcárna, Josefovské údolí u Adamova, Moravský kras

Zveme Vás na první ročník víkendového semináře zaměřeného na živou a neživou přírodu Moravského krasu, zvláště pak jeho střední části. Seminář je určen především těm, kdo pracují s dětmi a předávají jim znalosti a zkušenosti v oblasti přírodních věd, ale i pro všechny, kdo mají rádi přírodu a krasové prostředí.

V několika lektorských blocích se účastníci  budou moci seznámit s botanickými, zoologickými a lesnickými  zajímavostmi, které jsou součástí živé přírody Moravského krasu a také nahlédnout do tajů krasologie a speleologie. To vše nejen v rámci povídání na EVC  Švýcárna, ale i přímo v terénu: v Josefovském údolí a  v jeskyni Býčí skála.

Lektory semináře jsou odborníci z řad pracovníků CHKO Moravský kras a Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Dotovaná cena: 380,-Kč (pro lektory, spolupracovníky a členy ZČ HB Modrý kámen a EVC Švýcárna) a 480,-Kč pro ostatní (cena je včetně ubytování, minimálně polopenze, lektorského a MTZ zabezpečení)

Garant Semináře Eva Pavelová

Kontakt: EVC.Svycarna @ centrum.cz, 511 141 297 nebo 721 457 976 (Eva)

 

Přírodní prostředí Moravského krasu – otevřená učebnice přírodopisu

 

Odborný seminář pro pedagogické pracovníky i širokou veřejnost – zoologie, botanika, geologie

 

Program – varianta II

11.1. 2013

19:00 zahájení

19:30 večeře

20:30 promítání, schůzka lektorsko-metodického týmu EVVO

 

12.1. 2013

7:30 snídaně

8:30 botanika a lesní hospodářství v Moravském krasu – úvod do problematiky

10:00 coffee break

10:15 zoologie – prostředí a společenstva Moravského krasu

12:15 oběd

13:00 terénní exkurze (zoologie, botanika, geologie) – Josefovské údolí, Habrůvecká bučina, rudická plošina

18:30 večeře

19:30 otázky dětí o přírodě – diskuze

 

13.1. 2013

7:30 snídaně

8:15 neživá příroda Moravského krasu – geologie, geomorfologie, karsologie, speleologie

10:00 coffee break

10:15 geologie a geomorfologie Josefovského údolí – terénní exkurze

13:00 oběd

14:00 zhodnocení a zakončení kurzu

 

Může dojít ještě k drobným úpravám v programu.

Priložený soubor: 

Přihlašování již uzavřeno