Vyhlašujeme výběrové řízení na pozice manažer a finanční manažer, lektor, metodik, grafik a webmaster