Dobrovolníkem v Malém Tibetu

promítání o zážitcích z dobrovolnického pobytu 2011 v Ladakhu, Sev. Indie
9.2.2012 18:30 - 20:00

EVC Švýcárna, Josefovské údolí u Adamova, Moravský kras

Kolik indických žáků základních škol má v České republice kamaráda? Jak se žije buddhistickým mnichům v Himalájích?


Lidna Fidrmucová a Anna Vitešníková vyprávějí o dobrovolnických zážitcích z letního pobytu v Malém Tibetu. Přijďte si poslechnout o výuce biologie na škole v Mulbekhu, angličtiny v klášterní škole v Diskitu, o webových a kreativních workshopech na indických školách v rámci projektu La Ngonpo. Promítání nás zavede až do ladackých domácností.... 

Místo konání: 
Dobrovolnické centrum 67, Lidická 50, Brno - CVČ Lužánky v Lužánekcém parku

Priložený soubor: 

Přihlašování již uzavřeno