Mladí brontosauři poznávali v létě život a tradice našich krajanů v Banátu

Vložil/a brechacik, 27.10.2011 - 13:44

Datum vydání: 
13.9.2009

Mladí brontosauři strávili léto u českých krajanů v Banátu V polovině srpna 2009 úspěšně skončil projekt ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen „Český Banát aneb Cestou k lidem“, který se konal na jihozápadě Rumunska, v hornaté a obtížně přístupné oblasti Banát. Na tři týdny tam jelo přes 20 mladých lidí z Čech, kteří poznávali současný život našich krajanů, jejich kulturu, zvyky, každodenní činnosti a jedinečnou krajinu této části země jinak než běžní turisté. V rámci společné práce s rumunskými účastníky se podařilo mimo jiné renovovat 14 zastavení křížové cesty v krajanské obci Gerník.


Mladí brontosauři strávili léto u českých krajanů v Banátu Oblast rumunského Banátu je již téměř 200 let osídlena rozsáhlou komunitou českých přistěhovalců. Těm se až dodnes podařilo uchovat si nejen svůj mateřský jazyk, ale také své zvyky a tradice, díky čemuž je tato komunita v porovnání s podobnými společenstvími unikátní. Poslední léta je tato oblast ale poznamenána procesem vylidňování venkova a stárnutí místní populace (díky odchodu zejména mladých lidí zpět do Čech). To ohrožuje nejen udržování souvislého kulturního povědomí, ale také samotnou další existenci a přežití unikátní české menšiny v Rumunsku.


Mladí brontosauři strávili léto u českých krajanů v Banátu Projekt Hnutí Brontosaurus zprostředkoval účastníkům poznání místního života, kulturních zvyklostí, památek, náročných životních podmínek i rozmanité přírody a krajiny, a to díky bezprostřednímu každodennímu kontaktu s místními obyvateli a zapojením se do života obce a kulturních akcí. Projekt přispěl k vzájemnému poznání; v účastnících z Čech posílil sounáležitost s krajany, zatímco mladí rumunští účastníci si uvědomili význam udržení kulturní svébytnosti společenství. Součástí akce byla také pomoc obci i potřebným krajanům s každodenními činnostmi. Díky spolupráci při obnově křížové cesty, která má pro místní obyvatele nemalý význam, zde na návštěvu mladých lidí z Brontosaura zůstane trvalá památka.


Mladí brontosauři strávili léto u českých krajanů v Banátu Během akce se v Gerníku konal folklorní festival, na kterém mezi množstvím místních folklorních souborů vystoupili také účastníci projektu s programem, který si během pobytu sami připravili. Účastníci měli během akce možnost zhlédnout činnosti a řemesla, z nichž některé již u nás dávno vymizely, a některé z nich si i vyzkoušet. Součástí projektu bylo i několik výletů za přírodními a kulturními zajímavostmi do bližšího i vzdálenějšího okolí Gerníku a návštěva dalších krajanských vesniček.


Mladí brontosauři strávili léto u českých krajanů v Banátu Vyvrcholením pobytu pak byla účast na velkém letním Festivalu české kultury v Banátu, který se konal v krajanské obci Sv. Helena pod patronací organizace Člověk v tísni.


Mladí brontosauři strávili léto u českých krajanů v Banátu Projekt se podařilo uskutečnit především za podpory České národní agentury Mládež v akci a místního Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku, podílelo se na něm také Sdružení S a organizace Člověk v tísni. Jeho cílem bylo zprostředkovat kontakt dvou komunit EU, vzájemné poznání a také pomoc, a tím přispět k rozvoji regionu a udržení hodnot a tradic české menšiny v Rumunsku. Tento cíl se díky nadšení organizátorů i účastníků podařilo naplnit. Spokojeni jsou i obyvatelé krajanské obce Gerník. Brontosaurus by se proto do Banátu příští rok opět chtěl vrátit a navázat podobným projektem.


Autor: Hnutí Brontosaurus - Martin Koudelka
foto Martin Koudelka