Dobrovolnictví

Pro zájemce z české veřejnosti zprostředkováváme možnost dobrovolnictví v Ladakhu.

Dobrovolná pomoc je příležitost. Díky ní lze nabrat zkušenosti, poznat sám sebe, získat nové přátele, nebo udělat dobrý skutek. Jsme rádi, že vám tuto příležitost můžeme nabídnout a těší nás, že ji přijímáte. Za posledních šest let s námi vyrazilo do Himálají pomoci 130 dobrovolníků.

Brontosauři v Himálajích vám nabízejí účast ve projektech:

  • La Ngonpo, který propojuje české a ladacké školy skrze webové rozhraní. Dobrovolníci mohou vést motivační hodiny a workshopy v nově se připojujících školách nebo pomoci zprovoznit jejich počítačovou učebnu. Podrobnosti zde.
  • Krajní mezeV rámci tohoto projektu mohou dobrovolníci vyrazit v průběhu letních prázdnin učit, organizovat volnočasové aktivity, nebo pomoci na stavbě na různých místech v Malém Tibetu. Jedná se o krátkodobé působení bez velkých nároků na odborné schopnosti dobrovolníků. Podrobnosti zde.

Pro přípravu dobrovolníků na jejich cestu do Malého Tibetu v období letních prázdnin pořádáme tři přípravná setkání, na kterých se mohou seznámit s tím, „do čeho jdou“, naplánovat svoje působení a připravit se před odletem. Setkání slouží také pro vytvoření dobré party, která do Himálají vyrazí. S některými dobrovolníky plánujeme jejich působení zcela individuálně.

Dobrovolníci jsou v průběhu svého působení v blízkém kontaktu s místními obyvateli a někdy bydlí v rodinách dětí, které ve škole učí. Je to oboustranná příležitost vzájemně se poznat a udělat si reálnější představu o životě v Česku i Ladakhu. Po skončení svojí práce mohou dobrovolníci objevovat místní kláštery, vyrazit na trek nebo cestovat po Indii.

Podle zapojení dobrovolníků  v jednotlivých projektech nabízíme možnost získat příspěvek na cestovní náklady, zprostředkování nákupu letenky, pojištění a víz (viz podrobnosti projektů). Dobrovolnické působení v Ladakhu bude vedeno zkušeným koordinátorem, který bude dobrovolníkům poskytovat zázemí a oporu. Cesta na prázdniny do Himálají může dobrovolníka vyjít přibližně na 25 až 40 tisíc. Podrobnosti zde.

Pokud se chcete přihlásit, kontaktujte našeho koordinátora dobrovolníků. Pokud nemůžete do Himálají odjet, a přesto chcete pomoci, můžete se zapojit i v Česku.