Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Právě se učím
Rétorika a prezentace - Kapitola 4.
24.4.2008
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PROJEVU - závěrečná kapitola
Rétorika a prezentace - Kapitola 3. Příprava a přednes projevu
24.4.2008
pokračování
Rétorika a prezentace - Kapitola 2. Technika projevu
9.4.2008
pokračování ke kapitole Řeč a rétorika
Rétorika a prezentace - Kapitola 1. Řeč a rétorika
9.4.2008
Povinnou součástí mého studia na vysoké škole je kurz Management vědy a výzkumu. Všichni jsme byli otrávení, když jsme se dověděli, že tímto kurzem musím projít: "To zase bude otrava a ztracený čas poslouchat řeči, které nám nebudou k ničemu..." Nemusíme dělat žádnou zkoušku, jde jen o účast a napsaní testu. Po několika prvních lekcích jsem si uvědomila, že věnovat tomuto kurzu celé tři hodiny týdně není zase tak strašné. Probíraná témata byla pro mne zajímavá a nejen to. Myslím, že i pro budoucnost přínosná. Proto bych se s Vámi v několika kapitolách ráda podělila o zajímavé poznatky.
Léčivé rostliny
18.10.2007
význam, použití léčivých rostlin a jejich sběr
Situace v Darfúru - jak může občan pomoci?
8.1.2007
Odpady a Emise v MČ Brno-Střed
21.12.2006
Vyzařování černého tělesa
15.12.2006
Něco málo o světle.