Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Cíle Hnutí Brontosaurus
4.5.2010

Jaké jsou cíle Hnutí Brontosaurus? 

 

  1. Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku.
  2. Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat jejich řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života.
  3. Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Cíle mezi únorem 2009 a únorem 2010:

  • Vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života a k přátelskému a aktivnímu přístupu ke společnosti i jejímu přírodnímu a kulturnímu dědictví. Uplatňovat výchovu zkušeností a prožitkem, zejména smysluplnou prací, vlastním příkladem, hrou a bezprostředním kontaktem s přírodou.
  • Pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Snažit se dávat si navzájem radost. Pomáhat zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace. Vlastní prací, činem a příkladem pomáhat při ochraně životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek.
  • Zajímat se o problémy společnosti, přírody a krajiny. S ohledem na potřeby a názory jiných lidí hledat společná řešení. Podporovat snahy o odklon od konzumního způsobu života. V tomto duchu působit na jednotlivce, jiné organizace i na celou společnost.

 

Cíle ještě do února 2009:

  • Vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života, tzn. jednání odpovědnému ke společnosti i přírodě, formovat takový životní způsob, který nebude poškozovat prostředí, v němž žijeme. Zaměřit se na pochopení souvislostí, uvědomění si vlastní odpovědnosti a posílení vlastní angažovanosti. Rozvíjet výchovu zkušeností a prožitkem, a to zejména prací, hrou, příkladem a bezprostředním kontaktem s přírodou.
  • Vlastní prací, činem a příkladem pomáhat při ochraně a tvorbě životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek.
  • Mladým lidem pomáhat vytvářet kolektivy umožňující získání pocitu sounáležitosti, uznání a seberealizace. Snažit se dávat si navzájem radost a příjemné zážitky, podporovat pořádání nápaditých akcí, které přispívají k ochraně a tvorbě životního prostředí a rozvoji člověka.
  • Provádět nezávislou kontrolní a výzkumnou činnost, zajímat se o problémy životního prostředí a aktivním způsobem se snažit podílet na jejich řešení. V tomto smyslu působit na státní orgány, organizace i jednotlivce a další subjekty. Podporovat ty síly, které usilují o odklon od konzumního způsobu života.