Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Pavla Star
28.11.2004
Velmi dobrý grafik. Díky ní máme spousty krásných triček :-)

Jsem ze severu Moravy a kdo zná dobře město Nový Jičín tak ví, že jsem se narodila v překrásném měste. Bohužel, střední školu jsem odešla studovat do Ostravy, která již nebyla tak malebná a pestrá, jako mé domovské město, ty 4 roky zde strávené mi však hodně přinesly. Vytržena z rodinného prostředí, jsem se otrkávala a sbírala zkušenosti do života :-) mezi komíny a chladícími vežemi tohoto velkoměsta. Mimo jiné jsem zde studovala Střední umělecko-průmysl. školu, obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.

Po maturitě jsem rok pracovala v keramickém atelieru a nyní studuji v Brně restaurátorskou školu. Restauruji keramiku a porcelán, čímž apeluji, můžete se na mne obrátit v případě, že vlastníte nějaký poškozený předmět tohoto materiálu :-)

Letos jsem v posledním ročníku a můj budoucí život je teď pro mne tématem na uvažování ve chvílích volna.

Toho volného času mám docela málo. Brno se totiž pro mne stalo jakýmsi přístavem, ve kterém kurzuji mezi mnoha kamarády a mnoha zájmy a tak mi někdy nezbýva čas ani na sebe. Jsou zde samozřejmě Brontosauři a hlavně náš článek, se kterými se často vídávám. Brontosaurus a mé zapojování se do jeho aktivit mi kompenzuje mou potřebu pomáhat. Pomáhat, kde se dá. Přírodě, lidem, sama sobě. Aktivity v našem článku mě naplňují a po vydařené akci mě uspokojuje pocit dobře vykonané, užitečné práce.

Navštěvuji tady také folklórní soubor Ondráš. Když je sezóna nebo před Vánocemi, povinné soustředění, nácviky či vystoupení mi zabírají také hodně volného času. Často se dostávám do situací, kdy se musím rozhodovat, které své aktivitě dám přednost. Jsou to tězké okamžiky. Často lituji, že týden nemá 8 dní. Kolik by se toho dalo stihnout!

U Brontosauru jsem již 5 let. Poprvé jsem se s brontíky potkala na táboře v Opatově. Tenkrát mne toto hnutí, jeho cíle, možnosti, lidi kolem Brontosaura natolik zaujaly, že jsem se ihned stala členkou článku Slunovrat.
 

Slunovrate, brontíku náš, Děkuji!

Zdravím Vás, Pavla Star