Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Výroční zprávy Slunovratu
4.5.2010

Každý rok na valné hromadě se vydává výroční zpráva Slunovratu, která shrnuje vše podstatné, co se v uplynulém roce událo. Můžete se zde dočíst kolik bylo víkendovek, táborů, jaké měly rozpočty, kolik máme členů, jaký byl obrat a mnoho dalšího.