Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Sekce rady, aneb jak rada pracuje
8.4.2015 Petr Žblebt Jarušek
Rada je vrcholný orgán Slunovratu. Pomáhá a rozhoduje o důležitých věcech, podílí se na formulování vizí a dalšího směřování článku. Je odpovědná, ale není vševědoucí.

Sekce rady, aneb jak rada pracuje

Rada jako orgán tvořící zázemí

Rada je vrcholný orgán Slunovratu. Pomáhá a rozhoduje o důležitých věcech, podílí se na formulování vizí a dalšího směřování článku. Je odpovědná, ale není vševědoucí. Dříve vše bylo mírně chaotické a často celou práci v článku odedřel jeden až dva lidé. Radní byli, ale nevěděli, jak se co nejlépe zapojit nebo uplatnit až ... ... Na podzim 2004 vznikla nová "kacířská" (nevěřili byste, jak je těžké prosadit nové myšlenky) koncepce fungování, která práci v radě rozdělila do jednotlivých sekcí, které tak spravují určitou část odpovědnosti za chod věcí. Hned v prvním roce se tento systém velmi osvědčil, ač je třeba přiznat, že vše vždy závisí na vůli jednotlivců. Systém totiž přenáší odpovědnost i práci dále a tím rozvazuje ruce předsedovi, který dříve byl nositelem "všech útrap". V současné době existuje 8 základních sekcí, které pokrývají takřka celé fungování zázemí Slunovratu. Sekce není nový orgán. Je to pouze nástroj. Každá sekce má svého správce (jeden z radních) a ten o ní ve spolupráci s jinými pečuje. Na radě se poté projednávají problémy jednotlivých sekcí a vš,e co s nimi souvisí. Tento systém umožňuje jednotlivým radním soustředit se na konkrétní práci, ve které se můžou dosytosti vyžít.

Představení sekcí

Sekce Koordinace (Kurajda Jakub)

Vedoucím této sekce je zpravidla předseda (jak jinak). Jejím hlavním cílem je propojovat všechny ostatní sekce, koordinovat jejich činnost, formulovat vize a snažit se je přenášet ve spolupráci s ostatními do reality.

Sekce Propagace (Kurajda Jakub)

Propagace se zabývá prezentováním našeho článku a jeho činnosti na veřejnosti. Díky ní se o nás dozvídají jiní lidé. Propagace zpracovává výroční zprávu, dělá plakátky, píše tiskové zprávy, vyrábí bannery na internet, vyrábí nová trička, vytváří jednotnou grafiku článku atd.

Sekce Činnost (Kurajda Jakub)

Činnost je to, co nás činí námi. Je to vše, co děláme - od táborů přes víkendovky setkávaní či nově akce zvané AKČNÍ 4!. Činnost oslovuje organizátory, vybírá vhodné termíny pro akce, komunikuje s lidmi, kteří pořádají setkání a také tábory. Není to však pouze "uhaněč". Snaží se zapojovat nové lidi, snaží se připravit termíny tak, aby naše činnost byla vyvážená. Snaží se činnost rozvíjet a dávat jí určitý přesah.Taktéž se v téhle sekci vede vevidence lokalit, kde se nám dobře organizuje.

Sekce Vzdělávání (Lea Káňová)

Vzdělávání se zabývá výchovou Slunovratích organizátorů. Rozesílá jim informace o dění v HB, o dění v OHB, informuje o nových kurzech, na stránky umisťuje důležité organizátorské dokumenty, ale také články o organizování. Uhání orgy, aby zveřejnili své kvalitní hry a spolupracuje s "centrálou" OHB :-)) (to už zní konspiračně hihi).

Sekce Personalistika (Barbora Hladíková)

Tato sekce by se mohla jmenovat sekce členové. Řízením osudu se jmenuje takto nelidsky :). Nicméně její náplní je ono vítání občánků. Pečlivě střeží všechny registrační karty, oslovuje nové členy a také je vítá. Díky ní víme, kolik nás vlastně je :-).

Sekce Slunoskrat (Hladíková Barbora)

Sekce, která pracuje na vydávání nášho občasníku zvaného Slunoskrat. Tam se dozvíte hlavne o interních věcech Slunovratu, které by mohli být pro členy i veřejnost zajímavé. Najdete tam zpětnou vazbu od účastníků akcí a taky třeba nové recepty vzniklé na akcích. Slunoskrat je takový malý bulvár Slunovratu :).

Sekce Hospodářství (Hladíková Barbora)

Hospodářství je naše páteř (jedna z mnoha páteří), díky němu víme, co si ještě můžeme dovolit, kolik nás stojí uspořádat jeden tábor, či zda můžeme proplatit jízdné na nějakou víkendovku. Pečlivě střeží všechny doklady a pomáhá organizátorům s vyúčtováním akcí.